PDA

View Full Version : Lá Số của Lê Thái Tổ


Dala
14-04-2007, 04:53 PM
Lê Thái Tổ húy là Lợi, sinh giờ Tý ngày mồng 6 tháng 8 năm Ất Sửu . Tổ tiên mấy đời là hào trưởng của làng, gia cảnh giàu có, trong nhà nuôi cả nghìn tân khách, trong vùng ai cũng nể phục .
Lúc nhỏ Vua được giáo dục cẩn thận, bình sinh chịu khó học hành, sách vở đều tinh thông, lại còn nghiên cứu cả binh pháp để sau này có thể đem tài phục vụ đất nước .
Sử chép, quân Minh nghe tiếng Vua bèn mời đến dụ dỗ ban cho quan cao lộc hậu, nhưng Vua từ chối và thưởng nói với mọi người rằng :" Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to cứu khổ phò nguy, lưu tiếng thơm muôn đời lại cho hậu thế, cớ sao lại đi làm việc cho ngoại bang."
Vua tính khẳng khái, nghĩa khí, thường hay giao du vơi anh hùng hào kiệt nổi tiếng trong nước . Năm 1418, Vua cùng 17 người khác cắt máu ăn thề ở Lũng Nhai thề quét sạch giặc Minh . Trải qua 10 năm thì bình định thiên hạ .
Ở ngôi 6 năm, Vua có công khôi phục lại lễ chế văn hóa, khoan nới sức dân, trọng đãi nhân tài, công lao rất lớn . Nhưng đa nghi hiếu sát hại các công thần đó là chỗ kém . Năm Thuận Thiên thứ 6 ngày 22 tháng 8 , Vua băng thọ 49 tuổi

Dala
14-04-2007, 04:58 PM
Như vậy tóm lại Thái Tổ có những điều sau cần lưu ý :
-Gia đình giàu có, tuổi nhỏ sung sướng, thông minh, học hành cẩn thận
-Bản tính hiệp nghĩa, ý chí cao xa, tham vọng lớn
-Đa nghi, hiếu sát
-Là Vua giỏi cả về đánh trận và cai trị .
-10 năm 1418-1427 là khoảng thời gian lênh đênh khổ cực và oanh liệt nhất của Vua .
-Danh lưu sử sách, anh hùng dân tộc

Dala
14-04-2007, 05:01 PM
Tại sao Lê Thái Tổ, Thân Mệnh đều vô chính diệu, Tướng Ấn mất cả thế mà lại thành anh hùng dân tộc, danh lưu muôn thưở ??
Tại sao Lê Thái Tổ không yểu hay bần cùng ???
Xin mời mọi người luận giải , tôi sẽ đưa ra ý kiến của mình bằng TVCT

Kỳ Đức
14-04-2007, 10:25 PM
Để anh giúp Dala link lá số lên nhé:
Lá số vua Lê Thái Tổ (http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=1,19259230,Vua_Le_Thai_To,1,1925,9 ,23,0,0,2,2,1,8,6&session=78) (mượn năm Ất Sửu 1925)

Lá số này đã được cụ Thiên Lương luận qua trong quyển Tử Vi Nghiệm Lý -Lý Mệnh Học xuất bản năm 1974, xin đưa ra để tham khảo.

Hoan hô tinh thần nghiên cứu và chia xẻ của Dala -clap-!

Kuchico
14-04-2007, 11:11 PM
Có một cung Mệnh nằm chìm sâu trong lá số chứa Ẩn Chủ và các cung liên quan giải thích tất cả những gì đã được biết về Lê Thái Tổ. Điều này lý giải người Mệnh Kim hiếu sát, vũ dũng mạnh mẽ, xuất cung Đế vương, năm 44 tuổi đại tiểu vận trùng phùng có Tham lang, Phong cáo, Thiên việt, song Hỷ. Sao chủ hạn là Liêm trinh đi kèm Thiên Việt, song Hỉ, hội Khôi Khoa Khúc Hình Hồng. Lưu hạn cung Mệnh có Long Phượng Hổ Cái, Quyền Lộc nên đăng quang làm Vua.

Dala
14-04-2007, 11:54 PM
Thái Tổ Mệnh Thân có Long Phượng Hổ Hoa Quyền Lộc đó là chân mạng đế vương rồi . VCD nhưng có Nhật Nguyệt chiếu về , Mệnh có sẵn Tứ Linh khác nào như Mặt Trời Mặt Trăng soi sáng điện Thái Hòa .
Cái đặc sắc là bộ Tang Hổ ở Mệnh Thân Di . Tang là sự buồn đau mà nó cũng mang nghĩa nhẫn nhịn chịu đựng, suy tư , ưu sầu ; Hổ chủ sự mạnh mẽ bất ngờ, anh dũng . Di có Tang, Mệnh Thân có Hổ đó là cách trong kiêu hùng chí lớn bao trùm thiên hạ, ngoài nhún mình chịu khó nhịn nhục mà chờ đón thời cơ .
Tang Hổ là 2 mặt không thể thiếu của 1 Quân vương , khi thất thế nằm im ẩn nhẫn than thở về thời thế , bụng nuôi chí lớn, suy nghĩ lo lắng mưu cơ (Tang Môn) , đến khi gặp thời tức thì xuất tướng, bất ngờ vươn mình gầm vang náo động cả chốn sơn lâm, danh lưu sách sử (Bạch Hổ) . Cho nên mệnh Quân chủ sao thiếu được Tang Hổ Khốc Hư .
Mệnh Thái Tổ còn có 1 sao rất đặc sắc là sao Dưỡng . Sao này hàm nghĩa nuôi nấng, nhận con nuôi . Thực ra đó chưa phải là ý sâu xa của nó . Dưỡng đóng ở Mệnh Di mà có Long Phượng là người sang quý được cả thiên hạ nuôi . Đóng cung Quan là người được nhà nước nuôi, có thể không nắm đại quyền nhưng đó là bậc trí giả , thầy của Vua, cả nước phải kính trọng .

Kuchico
15-04-2007, 09:04 AM
Mệnh Kim VCD tại Dậu có Bạch hổ (Kim) thủ Mệnh, Long Phượng Hổ Cái + Quyền Lộc nên bản Mệnh vốn thuần nhất, là người hưởng trọn sao Bạch Hổ thuộc Kim chủ cứng rắn, mạnh mẽ, quyết đoán và hội đủ cách sang quý. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> nhân Tang Hổ hữu tài uyên bác, Tang Hổ ở đây miếu địa.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
Mệnh VCD nếu có chính tinh chiếu thì là Cự Cơ chính chiếu, sao có thể bỏ Cự Cơ lấy Nhật Nguyệt tam chiếu để làm Nhật Nguyệt chiếu hư vô một cách khiên cưỡng. Mệnh Long Phượng Hổ Cái Quyền Lộc chủ sang quý nói chung, nếu không ăn nhằm bản Mệnh thì cũng không đại thành được.
<o:p> </o:p>
Vì sao đại vận 42-51 lên ngôi Vua và trong vận đó cũng băng hà, không lẽ Thiên lương hãm địa, Thiên khốc hội cát tinh, Hóa kỵ lại là vận chết. Không lẽ Vua chết vận đẹp, dân thì chết vận xấu. Đương nhiên không phải. Vận hạn chỉ được làm sáng tỏ khi tìm thấy cung Ẩn Chủ, cung Mệnh ẩn, cái “chủ” thực sự trong muôn vàn “khách” của lá số. Với lá số này giờ Tý tháng 8, Ẩn Chủ nằm ở cung Ngọ khi đó chính tinh thủ Mệnh là Thất Sát thuộc Kim ăn trọn với người Kim mệnh như Thái tổ, kiêu hùng, anh dũng, lạnh lùng, quyết đoán, táo bạo, là người dựng nghiệp trên yên ngựa nhưng Sát bị Triệt nên số mạng không dài.
<o:p> </o:p>
Đại vận 32-41 là thời kỳ chiến tranh gian khổ ác liệt, nhưng không chết mà đại công sau đó cáo thành vì sao. Đại vận có Mệnh chủ Cự môn, đất Kỷ Mão nạp âm Thổ sinh Mệnh và sao chủ Mệnh thuộc Kim. Sao chủ vận đi kèm Quyền Kỵ Binh Khốc nên chiến tranh binh biến ác liệt. Hỏa tinh đắc địa thuộc vận càng tăng thêm tính dữ dội, tuy khắc Mệnh nhưng các sao chủ vận, và địa thế lại dưỡng Mệnh nên Hỏa càng giúp Kim mệnh, Kim chủ vang dội, ác liệt hơn.
<o:p> </o:p>
Sang đại vận 42-51 sao chủ vận Liêm trinh tuy đi kèm nhiều sao thành công Thiên Khôi, Thiên việt, song Hỷ, Hóa Khoa nên đăng quang làm Vua nhưng khắc Mệnh, Chủ. Hơn nữa bản Mệnh bị tiết giảm qua ba đại vận liên tục cho các sao Thủy chủ, Thiên tướng, Cự Môn, Tham lang. Đại vận còn có Thiên không, Đà la, Kiếp sát, Cô thần, Bệnh nên khi tiểu vận năm 49 đi đến cung Mùi thì qua đời.

Dala
15-04-2007, 04:22 PM
Hay hay chỉ sợ phải đơn ca, không ngờ có anh Kuchico luận hay quá ...
Không cãi nhau không ra chân lý, không tranh luận tất không có sự rõ ràng . Mong anh tiếp tục luận theo phái anh còn tôi luận theo phái tôi

Chính Ấn
15-04-2007, 04:23 PM
Hay hay chỉ sợ phải đơn ca, không ngờ có anh Kuchico luận hay quá ...
Không cãi nhau không ra chân lý, không tranh luận tất không có sự rõ ràng . Mong anh tiếp tục luận theo phái anh còn tôi luận theo phái tôi

Kuchico ngày càng phát dương quang đại nhỉ. /^\

Dala
15-04-2007, 04:29 PM
Cái lý của Vô Chính Diệu là sự phát triển không theo quy luật, không có định hướng, nó như một tờ giấy trắng , gặp vận đẹp thì như vải trắng thêu hoa, gặp vận xấu tất như miếng giẻ rách . Như vậy là VCD thì đại vận có ảnh hưởng quyết định. Cái bấp bênh của VCD là ở chỗ đó .
Ánh sáng của Nhật Nguyệt chiếu 4 phương tám hướng nào có thiên vị cho cung nào. Cái lý của Nhật Nguyệt soi sáng vạn vật là vậy .
Cung Thiên Di có Cự Cơ đó là cách hùng tài, Cơ là số nhiều, mưu mô, Cự là lời nói hùng hồn . Tả Hữu đi kèm , Mệnh lại có Dưỡng đó là người được cả thiên hạ nuôi . Thử nhìn mà xem Thái Tổ anh hùng cái thế, gốc ở việc được lòng dân, dân không tiếc người của nuôi cho nghĩa quân lớn mạnh .
Như vậy cần gì đến cung Ẩn cung Hiện, cứ Mệnh Di mà nhìn cũng đã thấy cái chân mệnh đế vương vậy

Đại Chủ
15-04-2007, 08:05 PM
Bản mệnh VCD nhưng có nhiều Cát Tinh hội chiếu nhất là Long Phượng Hổ Hoa . Tang Hổ gây ra đau thương khi đi kèm KK , còn khi đi kèm cát tinh quyền tinh nó tượng là Rồng phun nước, biết ẩn nhẫn chờ thời .
Cung Phụ Mẫu cho thấy cha mẹ là người giàu có, cung Phúc có Tả Phù, Tướng Ấn Thiên Đồng đắc địa là bản thân dòng họ nổi tiếng, hiềm vì có KK có Tuần cho nên chưa bộc phát hết được . Cung Phụ Phúc là một yếu tố góp cho sự thành công của Vua .
Đại Vận Huynh Đệ Khôi Việt Liêm Trinh đắc Quang Quý Song Hao . Mệnh VCD lúc này lấy Liêm làm chủ, cho nên con người liêm khiết, khí tiết, học vấn nổi tiếng (Khôi Việt), chiêu hiền đãi sĩ , nhân ái, tiếng nổi như cồn (Quang Quý, Song Hao) .
Đại Vận cung Phu Thê VCD, bản mệnh đã VCD như vậy đây là đại vận rất bấp bênh, không biết tương lai ra sao . Quả là trong thời gian này, nhà tuy giàu nhưng lúc nào cũng bất an vì giặc minh tìm mọi cách mua chuộc dụ dỗ , sau này Thái Tổ cũng nói :"Trẫm xuất thân áo vải, chỉ mong đem tài ra giúp nước, sống yên bình. Nhưng giặc Minh tìm mọi cách để mua chuộc dọa dẫm, Trẫm phải cùng đường mà phất cờ khởi nghĩa ."
Đại Vận cung Tử Tức, Thất Sát bị triệt . Bản mệnh VCD , giờ được sự kiêu hãnh mạnh mẽ của Thất Sát chèo lái, mà liều mình vung gươm khởi nghĩa . Đại Vận có Đẩu Quân là chủ cho sự vững chắc, lại có cả Thai Phụ LNVT thì cuộc khởi nghĩa có cơ sở rất vững chắc, danh tiếng vang xa, để lại cho muôn đời sau . Vì sao Triệt mà rất trắc trở "Khi Linh Sơn lương hết máy tuần, lúc Khôi huyện quân không một đội."
Đến đại vận cung Tài, Lương tuy hãm nhưng đi kèm Quyền Tứ Linh là chủ bậc chúa tham vọng , đặc biệt vòng Tràng Sinh đã có Lâm Quan là lúc cực thịnh, thì đến năm 44 tuổi hạn có đủ Quyền Lộc Khôi Việt là đăng quang . Nhưng do đại vận có cả Phi Liêm Hóa Kỵ mà tính đa nghi được phát động .
Nói thêm về sao Thiên Lương , sao này chủ sự mô phạm nhà giáo khi đi kèm cát tinh văn tinh, chủ sự tham vọng quyền lực khi đi kèm quyền tinh sát tinh , có thêm Tứ Linh là cách quyền hành phát nhanh chóng nhưng không lâu bền . Quả thật là vận cung Tài, Thái Tổ đăng quang, nhưng chỉ ở ngôi có 6 năm thì băng . Thật là nghiệm lắm thay.
Nhìn tổng quan, mệnh VCD đắcđủ Tứ Linh , đặc biệt là Thái Tuế ở cung Quan và các đại vận phát triển theo chiều đi lên đến cực thịnh của vòng Trường Sinh, gặp đủ Khoi Việt Hao Hư Khốc Hỏa Tả Hữu, mỗi một đại vận là một sự tích lũy để đến phút sau cùng phát mà lên ngôi cửu ngũ .
Thái Tuế là sự chính danh, tượng là ông già bảo thủ, phong phú, quyền lực, thích sự lớn lao . Trong khi đó Đẩu Quân như là 1 tiểu Thái Tuế, một ông Vua con . Thái Tuế Đẩu Quân đóng tại cung Tài cung Quan là người thích có địa vị và có khả năng lãnh đạo tốt . Đẩu Quân chủ về sựthực hành đi vào cụ thể, trong khi Thái Tuế chủ về lạnh tụ ở tầm rộng lớn hơn hẳn

Đại Chủ
15-04-2007, 08:14 PM
Tiện đây tôi xin đưa ra cả Tứ Trụ của Thái Tổ, mong các cao nhân bàn luận
Thái Tổ sinh ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu (10/9/1385) tứ trụ là :
Ất Sửu/Ất Dậu/N.Ất Mùi/Bính Tý

Thiên Sứ
15-04-2007, 10:55 PM
Thân kính chào anh Karajan.
Rất vui mừng khi gặp anh trên diễn đàn.
Chân thành chúc anh và gia đình vạn sự an lành.
Thiên Sứ

Kuchico
16-04-2007, 09:31 AM
Cái lý của Vô Chính Diệu là sự phát triển không theo quy luật, không có định hướng, nó như một tờ giấy trắng , gặp vận đẹp thì như vải trắng thêu hoa, gặp vận xấu tất như miếng giẻ rách . Như vậy là VCD thì đại vận có ảnh hưởng quyết định. Cái bấp bênh của VCD là ở chỗ đó .
Ánh sáng của Nhật Nguyệt chiếu 4 phương tám hướng nào có thiên vị cho cung nào. Cái lý của Nhật Nguyệt soi sáng vạn vật là vậy .
Cung Thiên Di có Cự Cơ đó là cách hùng tài, Cơ là số nhiều, mưu mô, Cự là lời nói hùng hồn . Tả Hữu đi kèm , Mệnh lại có Dưỡng đó là người được cả thiên hạ nuôi . Thử nhìn mà xem Thái Tổ anh hùng cái thế, gốc ở việc được lòng dân, dân không tiếc người của nuôi cho nghĩa quân lớn mạnh .
Như vậy cần gì đến cung Ẩn cung Hiện, cứ Mệnh Di mà nhìn cũng đã thấy cái chân mệnh đế vương vậy
Anh có thể lý giải vì sao Lê Thái Tổ băng hà trong chính đại vận ông đăng quang không (44-53) ? Hay anh có ý kiến của bác Karajan---------Lá số này không chính xác -hihi- -hihi- -hihi-

Còn VCD từ trước vẫn dùng chính tinh chính chiếu, tam chiếu chỉ kể sau khi tính chính chiếu, nên tôi mới có ý kiến là tính Nhật Nguyệt soi rọi mà chưa kể Cơ Cự là khiên cưỡng vậy, chứ tôi không có ý kiến Nhật Nguyệt có tam chiếu hay không.

Peach
18-04-2007, 10:47 AM
Mệnh VCD phi bần tất yểu!
Điều này trong sách có nói chứng tỏ không phải không có lý. Tôi nghĩ lá số Lê Lợi có thể là ngụy tạo, nhiều nhà nghiên cứu Tử Vi cũng có nói với tôi là thực ra cũng không đúng cho số Lê Lợi, người ta dựng ra mà tô vẽ thêm.
Tôi ban đầu cũng không tin, nhưng một lần có chứng kiến lá số một đứa em năm dưới cùng trường, sinh năm 1985 (Ất Sửu) cũng có Mệnh tại Dậu, VCD, có Bạch Hổ đơn thủ, cũng có nét giống với lá số người ta cho là của Vua Lê Lợi, hầu như không khác mấy. Thể mà thằng bé đó trông người khòng kheo, bệnh hoạn, lười học như hủi, ham chơi, nhìn tướng yểu, còn nghiện hút, trên lòng bàn tay các đường sinh đạo, trí đạo, tâm đạo đều mờ nhạt, bàn tay mỏng dính èo uột. Vì lý do này tôi cũng nghi ngờ lá số mệnh VCD kia chưa chắc đã là số của Vua Lê Lợi.
Xin lỗi vì có ý kiến khác, nhưng các bạn có điều kiện cũng nên nghiệm thêm những lá số sinh năm 1985 cũng có thể gặp nhiều trường hợp tương tự như tôi đã gặp.

Peach
18-04-2007, 11:28 AM
Tôi không chính xác tứ trụ của Lê Lợi vào ngày sinh đó, nhưng theo Tứ Trụ mà Đại Chủ post lên thì Nhật Nguyên Ất lâm vào đất tuyệt địa ở lệnh tháng, hưu tù các chi khác, tuy có 3 Ất là tỷ kiếp trợ nhưng bị Bính rút khí, Tài Sát vượng khắc thân thì Tứ trụ này chắc chắn phải là người yểu tử hoặc bần hàn

banmai
18-04-2007, 01:32 PM
Mệnh VCD phi bần tất yểu!
Điều này trong sách có nói chứng tỏ không phải không có lý. Tôi nghĩ lá số Lê Lợi có thể là ngụy tạo, nhiều nhà nghiên cứu Tử Vi cũng có nói với tôi là thực ra cũng không đúng cho số Lê Lợi, người ta dựng ra mà tô vẽ thêm.
Tôi ban đầu cũng không tin, nhưng một lần có chứng kiến lá số một đứa em năm dưới cùng trường, sinh năm 1985 (Ất Sửu) cũng có Mệnh tại Dậu, VCD, có Bạch Hổ đơn thủ, cũng có nét giống với lá số người ta cho là của Vua Lê Lợi, hầu như không khác mấy. Thể mà thằng bé đó trông người khòng kheo, bệnh hoạn, lười học như hủi, ham chơi, nhìn tướng yểu, còn nghiện hút, trên lòng bàn tay các đường sinh đạo, trí đạo, tâm đạo đều mờ nhạt, bàn tay mỏng dính èo uột. Vì lý do này tôi cũng nghi ngờ lá số mệnh VCD kia chưa chắc đã là số của Vua Lê Lợi.
Xin lỗi vì có ý kiến khác, nhưng các bạn có điều kiện cũng nên nghiệm thêm những lá số sinh năm 1985 cũng có thể gặp nhiều trường hợp tương tự như tôi đã gặp.
xin chào bạn !
Lá số của Nam Phuơng Hoàng Hậu , lá số của tổng thống Hoa Kỳ Billclinton cũng VCD đâu có Bần và yểu-^_^-
Chít thật gia đình tôi thế nào mà lại toàn người VCD kèm theo Linh Hỏa là đoản thọ tinh nữa thế thì nguy quá-^_^-
Hôm vừa rồi tôi có nói chuyện với mama về chuyện sư phò xem tử vi cho , thì thấy mẹ tôi kể chuyện kết quả cũng giống với sư phò tôi nói . Trong một lần đi Đền kiếp bạc ,có một cụ nhìn tướng mẹ tôi nói rằng: Cô có hai đứa con gái lúc nhỏ khó nuôi nhưng sau này sẽ làm rạng danh tổ tông ( hic bây giờ lại gây áp lực làm tôi cứ phải cố tiếp-^_^---kloc--) Đứa em trai tôi cũng mệnh VCD có Linh Hỏa như tôi , ông ấy cũng nói sau này đứa này sẽ tài giỏi làm nên sự nghiệp . Sư phụ tôi cũng dự đoán sau này về hậu vận nó sẽ giàu có lớn và sẽ được nổi tiếng-^_^-
Cũng không tự nhiên mà có sự trùng hợp như vậy giữa tử vi và một người chỉ nhìn tướng mẹ tôi đã nói ra đựoc điều đó về con cái . Kết quả ra sao thì phải chờ tiếp vậy-^_^-

Peach
18-04-2007, 01:32 PM
Cậu bé đó sinh ngày 20 tháng 10 năm 1985 Dương lịch, 2h20 phút sáng (giờ sửu). Cao 165cm nhưng gầy như cây sậy, tưởng gió thổi cũng đổ, da xám, tính keo kiệt khinh người (mặc dù bản thân chảng ra gì cả), sinh tại Gia Lâm, Hà Nội.

Peach
18-04-2007, 01:35 PM
Banmai sao sốt sắng thế? VCD nói chung là cách phi bần tất yểu. Nhưng không có nghĩa tất cả đều như vậy, có những biệt lệ của cách này khi có Tuần Triệt, Phúc quý tinh, v.v. hoặc Âm Dương hội chiếu, nói chung trong các sách đều có giải thích đầy đủ, bạn tham khảo lại nhé

banmai
18-04-2007, 01:47 PM
Banmai sao sốt sắng thế? VCD nói chung là cách phi bần tất yểu. Nhưng không có nghĩa tất cả đều như vậy, có những biệt lệ của cách này khi có Tuần Triệt, Phúc quý tinh, v.v. hoặc Âm Dương hội chiếu, nói chung trong các sách đều có giải thích đầy đủ, bạn tham khảo lại nhé
Có lẽ banmai hiểu nhầm chút , nếu bạn nói vậy thì tôi còn biết nói gì nữa -wow- Mệnh Thân của tôi và em tôi đều có Khoa Long Phượng cả!--el--

Dala
19-04-2007, 03:18 AM
xin chào bạn !
Lá số của Nam Phuơng Hoàng Hậu , lá số của tổng thống Hoa Kỳ Billclinton cũng VCD đâu có Bần và yểu-^_^-
Chít thật gia đình tôi thế nào mà lại toàn người VCD kèm theo Linh Hỏa là đoản thọ tinh nữa thế thì nguy quá-^_^-
Hôm vừa rồi tôi có nói chuyện với mama về chuyện sư phò xem tử vi cho , thì thấy mẹ tôi kể chuyện kết quả cũng giống với sư phò tôi nói . Trong một lần đi Đền kiếp bạc ,có một cụ nhìn tướng mẹ tôi nói rằng: Cô có hai đứa con gái lúc nhỏ khó nuôi nhưng sau này sẽ làm rạng danh tổ tông ( hic bây giờ lại gây áp lực làm tôi cứ phải cố tiếp-^_^---kloc--) Đứa em trai tôi cũng mệnh VCD có Linh Hỏa như tôi , ông ấy cũng nói sau này đứa này sẽ tài giỏi làm nên sự nghiệp . Sư phụ tôi cũng dự đoán sau này về hậu vận nó sẽ giàu có lớn và sẽ được nổi tiếng-^_^-
Cũng không tự nhiên mà có sự trùng hợp như vậy giữa tử vi và một người chỉ nhìn tướng mẹ tôi đã nói ra đựoc điều đó về con cái . Kết quả ra sao thì phải chờ tiếp vậy-^_^-
--v-- --v-- rạng danh tông tổ không có nghĩa là làm Vua làm Chúa hay là Bill Gates , ngày xưa thi đỗ tên đề bia đá là rạng danh tông tổ còn gì .
Mệnh VCD rất cần vòng Trường Sinh mạnh để giữ cho Mệnh vững chắc và phải thật chú ý vào Đại Vận , vì VCD thì sẽ thay đổi mạnh mẽ theo đại vận đó . Xem Tử Vi mà chỉ nhìn lá số rồi nói thì chưa phải là đúng đâu, mà xem Vận mới là chỗ vi diệu vậy . Vận đi tù thì Mệnh Thủ tướng tất Thủ tướng đi tù, Mệnh ăn cướp tất ăn cướp đi tù .
VCD không có bần hay yểu đâu , hạn tốt thì vẫn 1 bước lên trời

Dala
19-04-2007, 03:31 AM
Có lẽ banmai hiểu nhầm chút , nếu bạn nói vậy thì tôi còn biết nói gì nữa -wow- Mệnh Thân của tôi và em tôi đều có Khoa Long Phượng cả!--el--
Bạn có thể links lá số lên không vậy, tôi cũng tò mò muốn xem thử--ttd--

cnvui2106
19-04-2007, 03:44 AM
Lá số của cháu cũng VCD bạch hổ khiếu tây phương đây .
Mời mọi người cho ý kiến , cần thông tin gì cháu sẽ cung cấp đầy đủ .
http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/print.php?topic=1,198522310,a,1,1985,2,23,10,0,2,2 ,6,1,4&session=13
thấy bạn gì ở trên cũng có lá số na ná như cháu nhưng sao gầy còm thế ??? Cháu thì ngược lại , to cao béo mập , cao gần 1m8 , nặng gần 80kg !

7669
19-04-2007, 05:12 PM
@ Dala: Dala cho 7669 hỏi một số điểm về lá số LTT:
- Mệnh có Dưỡng phải chăng tốt như thế? Theo sách Tử vi Nghiệm lý thì cụ Thiên Lương xet cách Quan Tử Dưỡng của vòng Tràng Sinh thuộc cách “giấy rách cần giữ lấy lề”, là cách xấu (cách tốt nhất tất nhiên là Tuế Hổ Phù). Qua đó, nếu cứ xét vòng Tràng Sinh theo vận hạn :Dưỡng, Tràng Sinh, Mộc dục, Quan đới, Lâm Quan thì liệu có khiên cưỡng quá không?
- Dala cho ý kiến về Mệnh sinh Cục, Can khắc Chi, là cách không hay (lá số thượng cách thường không có cách này). Tuy nhiên, 7669 cũng không rõ là nếu xét tổng hợp thì hai yếu tố này tăng giảm như thế nào tới số mệnh của LTT?
- Phải chăng Dala theo quan điểm "Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Vận tốt". 7669 thấy quan điểm này vẫn còn tranh cãi lắm.

7669

7669
20-04-2007, 09:49 PM
cnvui2106 xem kỹ, điều quan trọng nhất là lá số bạn không có Nhật Nguyệt sáng sủa chiếu bích (chiếu hư vô và Mệnh VCD). Ngoài ra, Thân cư Phu Thê có Liêm Sát gặp Triệt, không phải là cách tốt bằng Thân cư Mệnh đắc Bạch Hổ. Mệnh bạn cũng không có Song Lộc, Hóa Quyền.

Chừng đó cũng đủ cho sự khác nhau rồi.

7669

Dala
21-04-2007, 04:55 AM
@ Dala: Dala cho 7669 hỏi một số điểm về lá số LTT:
- Mệnh có Dưỡng phải chăng tốt như thế? Theo sách Tử vi Nghiệm lý thì cụ Thiên Lương xet cách Quan Tử Dưỡng của vòng Tràng Sinh thuộc cách “giấy rách cần giữ lấy lề”, là cách xấu (cách tốt nhất tất nhiên là Tuế Hổ Phù). Qua đó, nếu cứ xét vòng Tràng Sinh theo vận hạn :Dưỡng, Tràng Sinh, Mộc dục, Quan đới, Lâm Quan thì liệu có khiên cưỡng quá không?
- Dala cho ý kiến về Mệnh sinh Cục, Can khắc Chi, là cách không hay (lá số thượng cách thường không có cách này). Tuy nhiên, 7669 cũng không rõ là nếu xét tổng hợp thì hai yếu tố này tăng giảm như thế nào tới số mệnh của LTT?
- Phải chăng Dala theo quan điểm "Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Vận tốt". 7669 thấy quan điểm này vẫn còn tranh cãi lắm.

7669
Chào 7669
-À phải tùy sao đi kèm chứ, tôi xem ko dùng Tử vi thế mà chú trọng vào từng sao mà xem .
-Tôi không dùng ngũ hành sinh khắc gì cả, Cục khắc hay sinh Mệnh không quan trọng, chủ yếu là ở tính chất sao kết hợp mà đoán
-Không tôi ko theo quan niệm đó, Đại Vận rất quan trọng . Mệnh càng quan trọng hơn . Cung VCD thì đại vận càng rất rất quan trọng . Tôi không xem cái nào hơn cái nào cả .
Ciao