PDA

View Full Version : Ngũ hành cục số với thuỷ 2 hoả 6


Huyền Không
11-03-2006, 05:01 PM
Nhân tiện có nhiều đề tài hay trên diễn đàn, nhờ các bác giải thích xem tại sao trong tử vi lại có:

Thuỷ nhị cục, thuỷ ứng với số 2

Và hoả lục cục, hoả ứng với số 6.

Mong các cao thủ ra tay.

butchimau
11-03-2006, 08:42 PM
Cái này "đại đại thấp thủ" như cháu cũng trả lời được, thành ra các cao thủ không thèm nói đâu bác Huyền Không ơi --g--! Cháu nói đùa thế thôi, cháu có đọc lời giải thích của bác thienkhoitimvui rồi nên copi ra đây cho cáac bác nào thích xem đây:

Tất cả các cục đều dùng fép cộng con số cục để tính cung đứng trước.

[câu hỏi quan trọng]Số Cục lấy đâu ra, có fải số Hà Đồ không ạ?
Trả lời: Dạ, không fải!
Hỏi: Sao nói không fải?
Trả lời: Chỉ vì nó không fải!
Hỏi: Tôi thấy Mộc cục ứng số 3, Kim cục ứng số 4, Thổ cục ứng số 5, riêng 2 cục Thủy Hỏa chưa nói, nó không fải số Hà Đồ là gì?
Trả lời; số 3 cục ấy giống Hà đồ, là ngẫu nhiên, tưởng 1 mà không fải 1. Như ta ra đường, gặp 1 người giống vợ mình, nhưng đòi lôi về nhà mình là mang họa! Vì giống vợ mình, nhưng không fải vợ mình. Nó giống Hà đồ ở 3 cục, nhưng không fải số Hà đồ?
Hỏi: Thế thì là số gì?
Trả lời: Nó là số tóan học. Cục có 5 cục, fải có 5 số, nhưng Hỏa lục cục dùng câu quyết 6 chữ (dùng thế nào coi trên) ứng 6 ngày là 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong tháng làm gốc. Cục lại chỉ có 5, nên lấy đến số 6, nhưng không dùng số 1, thành ra có 5 con số để làm số cục, là Thủy 2 (bắt đầu từ 2 vì loại con số 1 ra), Mộc 3, kim 4, Thổ 5, Hỏa 6. Số của Cục là người xưa tính ra theo fép như thế, không có gì khó hiểu.
Hỏi: Thế tại sao lại số 2 đem gán cho thủy cục, số 3 đem gán cho mộc cục, ..., số 6 đem gán cho hỏa cục. sao không đổi khác đi được?
Trả lời: thưa, không đổi được. vì có 5 số 2, 3, 4, 5, 6, có 3 số âm (số chẵn), có 2 số dương (lẻ). dương thì bên trái (tả), nên mộc 3 cục, thổ 5 cục nằm fía trái cung Dần là mốc (vì mỗi năm bắt đầu từ tháng Dần), cục có số bao nhiêu thì cách cung dần ngần ấy cung. ngược lại, thủy nhị cục, kim 4 cục, hỏa 6 cục nằm bên fải cung Dần, cũng cục có số mấy thì cách ngần đó cung. (Coi đồ hình minh họa đầu tiên trong bài và fần giải thích cạnh đó). Sau đó, cứ nhìn theo đông tây nam bắc, tức là mộc (đông) kim (tây) nam (hỏa) bắc (thủy), tức là đông trái, tây fải, nam trên, bắc dưới, theo fép ấy mà đặt tên cục theo ngũ hành.
Hỏi: hành thổ thì thế nào?
Trả lời: Số 5 là số đặc biệt trong các con số, ngày nguyệt kị từ đó mà nên, số Hà đồ, số Cửu cung, từ đó mà nên, số sinh số thành từ đó mà nên (số sinh cộng 5 mà ra số thành). trong cái môn học lí số, số 5 là "thiêng liêng", "căn bản", không có số 5 thì lí số sụp đổ, nên số 5 fải tôn trọng, môn nào thì môn, đã là thuộc kho Lí Số Đông Phương thì 5 là cung trung, không ai dám cải tiến, Tử Vi, Kinh Dịch, Đồ Thư, Phong Thủy, Độn Gíap... mỗi môn sử dụng và cải tiến các nguyen lí căn bản một cách một kiểu (như Tràng sinh phong thủy chả như Tràng sinh Tử Vi), nhưng đố ai dám thay đổi con số 5 là Trung Cung. Nên ví von số 5 là Vua (nguồn gốc ngày Nguyệt Kị). Vua ngồi trung cung ở giữa mà cai trị điều hành. trung cung là Thổ. nên số 5 fải là Thổ ngũ cục. các số khác thì cứ theo phương vị trên dưới fải trái mà định ra cục gì, Kim Mộc Thủy Hỏa. Rất là giản dị.

Hỏi: Tôi nghe nói có thuyết thủy nhất cục, có được hay không? liệu có một chút ý nghĩa nào đó không?
Thưa: không có một tẹo nào, người đề ra thuyết đó không hiểu Tử Vi là cái gì cả. Coi cả bài trên thì rõ, không thể dùng lời nói hết. Tạm nói: ví như chấp nhận theo thuyết Thủy nhất cục, tức ứng số 1, vậy thì cấu quyết dùng chỉ có 1 chữ Hổ, ngày mồng 1 tại cung Dần, mỗi cung cộng 1 theo chiều thuận, thế thì còn gì là Tử Vi? lại như vậy thì câu quyết 6 chữ khuyết mất 1, 6 chữ khuyết 1 thì Hỏa lục cục không thể an sao tử vi, vì Hỏa lục cục fải có 6 chữ. Lại nếu chấp nhận 1 thuyết bên tàu mà ông VDTT cung cấp cho chúng ta là họ tin thủy 1 cục, hỏa nhị cục, như vậy câu quyết chỉ dùng 5 chữ cả thảy cho 5 cục, thổ 5 cục dùng hết 5 chữ, vậy thì câu quyết đó là Mã Trư Long Ngưu Hổ ứng thổ kim mộc hỏa thủy cục, trong đó thủy 1 cục (thủy nhất cục theo cái thuyết của họ) ở ngay cung Kiến Dần, phá vỡ qui luật của Tử Vi là cục lẻ dương bên trái (đi nghịch) cục chẵn âm bên fải (đi thuận). cho nên nói người Tàu nào đẻ ra thuật này thật không hiểu Tử Vi là cái gì cả.

Hỏi: Thế tại sao các cục không gọi là nhị cục, tam cục, tứ cục, ngũ cục, thổ cục cho đơn giản?
Thưa: càng không được, vì sinh ra 5 cục là để tượng trưng 5 hành nên cũng lấy ngay tên là 5 hành. nhưng việc chọn tên 5 hành, cũng chỉ là tượng trưng, theo vị trí trên dưới trái fải mà đặt. chỉ tượng trưng nên sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (một cuốn sách kinh điển của môn Tử Vi không dạy rằng coi số nhất nhất fải tính ngũ hành tương sinh của Cục và Mệnh là căn bản, thực tiễn coi số ta coi nó như một chút gia giảm cực nhỏ, như gia vị cho một món ăn mà thôi, như khuyên đeo tai của người phụ nữ, thử hỏi đánh giá một người phụ nữ có thể tham khảo qua trang sức, nhưng đánh giá họ qua trang sức thì sai nhiều hơn hay đúng nhiều hơn?).

Như vậy, qua việc học an Cục trong Tử Vi từ gốc từ gác, ta hiểu ra rằng giá trị ngũ hành trong Cục rất nhẹ, nói không dùng để làm gì thì liều lĩnh, nhưng quá coi trọng nó thì sai lầm, như lấy lá làm cây vậy.
thủy hỏa mộc kim thổ.

link: tuvilyso.com

khonglaai
12-03-2006, 04:24 PM
Đọc xong bài trả lời trên kia thì có thể kết luận:
1. Thánh nhân Tàu luôn đúng. Cấm bàn.
2. Nếu cho rằng Thánh Nhân Tàu sai xin đọc lại điều 1.
Nói chung là cả một mớ bòng bong câu chữ loè người. Thế đầu chúng ta sẽ đặt ở đâu???
Xin miễn bàn. Cũng mong quý vị trí giả bỏ qua mấy câu bòng bong vô nghĩa đó mà đặt ra những giả thuyết khác hợp lý hơn.
Thân.
khonglaai

Cự Môn
12-03-2006, 05:06 PM
Đọc xong bài trả lời trên kia thì có thể kết luận:
1. Thánh nhân Tàu luôn đúng. Cấm bàn.
2. Nếu cho rằng Thánh Nhân Tàu sai xin đọc lại điều 1.
Nói chung là cả một mớ bòng bong câu chữ loè người. Thế đầu chúng ta sẽ đặt ở đâu???
Xin miễn bàn. Cũng mong quý vị trí giả bỏ qua mấy câu bòng bong vô nghĩa đó mà đặt ra những giả thuyết khác hợp lý hơn.
Thân.
khonglaai
Một câu hỏi không dễ trả lời !!!

Huyền Không
12-03-2006, 11:58 PM
Tôi mong mọi người hưởng ứng, mang chút ít học vấn của mình để 1 phần nào đó thấy được những điều ẩn chứa trong môn tử vi này.

Tôi thấy, để giải thích điều này chúng ta phải bắt đầu đi từ vấn đề:

NGŨ HÀNH NẠP ÂM LÀ GÌ, QUY LUẬT THẬT SỰ CỦA NÓ NHƯ THẾ NÀO.

Tôi nhận thấy rằng, ngũ hành nạp âm hoàn toàn không phụ thuộc vào những ngũ hành của can chi thông thường, mà nó có những quy luật riêng của nó.

dungkq
13-03-2006, 12:09 AM
Tôi mong mọi người hưởng ứng, mang chút ít học vấn của mình để 1 phần nào đó thấy được những điều ẩn chứa trong môn tử vi này.

Tôi thấy, để giải thích điều này chúng ta phải bắt đầu đi từ vấn đề:

NGŨ HÀNH NẠP ÂM LÀ GÌ, QUY LUẬT THẬT SỰ CỦA NÓ NHƯ THẾ NÀO.

Tôi nhận thấy rằng, ngũ hành nạp âm hoàn toàn không phụ thuộc vào những ngũ hành của can chi thông thường, mà nó có những quy luật riêng của nó.Đọc bài trên của bạn Huyền không thì tôi biết chắc chắn bạn có kiến thức uyên thâm về lĩnh vực này, rất mong được đọc những bài viết sắp tơí của bạn --nn--

Thiên Sứ
13-03-2006, 08:58 AM
Theo tôi:
Qui luật nạp âm 60 hoa giáp lấy căn bản trên Hà Đồ:

1) Bắt đẩu từ hành Kim: Giáp Tý Ất Sửu + 8 năm Nhâm Thân Quí Dậu + 8 năm Canh Thìn Tân Tỵ.
2) Hết 24 năm của hành Kim, nghịch chuyển trên Hà Đồ đến 24 năm tiếp theo là Hoả trên Hà Đồ.
3) Hết 24 năm của hành Hoả, nghịch chuyển trên Hà Đồ đến 24 năm tiếp theo là hành Mộc trên Hà Đồ.
4) Hết 24 năm của hành Mộc , nghịch chuyển trên Hà Đồ đến 24 năm tiếp theo là hành Thuỷ trên Hà Đồ.
5) Hết 24 năm của hành Thuỷ, nghịch chuyển trên Hà Đồ đến 24 năm của hành Thổ trên Hà đồ.
Tóm lai Bảng 60 hoa giáp trong sách Tàu theo Qui luật:
Nghịch chuyển trên Hà Đồ..

Lưu ý:
Bảng Lạc thư Hoa giápcủa người Việt cũng căn cứ theo Hà Đồ,nhưng thuận chuyển.

1) Bắt đẩu từ hành Kim: Giáp Tý Ất Sửu + 8 năm Nhâm Thân Quí Dậu + 8 năm Canh Thìn Tân Tỵ.
2) Hết 24 năm của hành Kim, thuận chuyển trên Hà Đồ đến 24 năm tiếp theo là Thuỷ trên Hà Đồ.
3) Hết 24 năm của hành Thuỷ, thuận chuyển trên Hà Đồ đến 24 năm tiếp theo là hành Mộc của Hà Đồ.
4) Hết 24 năm của hành Mộc , thuận chuyển trên Hà Đồ đến 24 năm tiếp theo là hành Hoả trên Hà Đồ
5) Hết 24 năm của hành Hoả, thuận chuyển trên Hà Đồ đến 24 năm của hành Thổ.
Bởi vậy có Thuỷ Hoả ở vị trí không giống sách Tàu từ hàng ngàn năm trước.

Chính người Tàu cũng không hiểu ngay cà nguyên lý này.
Thiệu Vĩ Hoa - một nhà nghiên cứu nổi tiếng Trung Hoa hiện đại; đã phải thừa nhận rằng:
Nạp âm ngũ hành trong bảng 60 Giáp tý căn cứ theo nguyên tắc gì để xác định; người xưa tuy có bàn đến nhưng không có căn cứ rõ ràng và cũng chưa bàn được minh bạch. Do đó vẫn là huyền bí khó hiểu. Bảng 60 Giáp tý biến hoá vô cùng; đối với giới học thuật của Trung Quốc cho đến nay vẫn là huyền bí khó hiểu”
(Trích trong sách:Chu Dịch và dự đoán học. Trang 68. Thiệu Vĩ Hoa. Nxb Văn Hoá Thông Tin 1996.


Xin xem: Hà đồ trong văn minh Lạc Việt.vietlyso.com

Thiên Sứ

Thiên Sứ
13-03-2006, 02:51 PM
Kính thưa quí vị quan tâm.
Ban sáng, vì bận tiếp khách. Nên bài viết trên,Thiên Sứ tôi có viết sai vài hành. Nay đã sửa lại hoàn chỉnh. Hy vọng quí vị sẽ tham khảo bản chính xác trên.
Trân trọng cảm ơn sự quan tạm của quí vị.
Thiên Sứ

hạt gạo làng
13-03-2006, 08:53 PM
Menone tâm phục khẩu phục!. đến người tàu mà cũng không phát hiện được điều này.
cám ơn chú nhiều. Đang đợi ngày 15 âm lịch đây, Chú!!

Thiên Sứ
13-03-2006, 10:15 PM
Menone thân mến.
Người Tàu cũng không phát hiện ra vì nguồn gốc Lý Học Đông phương bí ẩn hàng ngàn năm cho đến tận bây giờ không thuộc nền văn minh Hoa Hạ, mà thuộc về nền Văn hiến Lạc Việt trải gần 5000 năm.
Chỉ đến khi nền khoa học hiện đại như bây giờ, mới có thể tìm ra được những bí ẩn của nền văn minh huyền vĩ ấy.
Nhưng cũng chưa đâu, mới chỉ thấy phần nổi của tảng băng chìm.
Thiên Sứ

Huyền Không
15-03-2006, 11:57 AM
Tôi có 1 cái nhìn rất đơn giản về ngũ hành nạp âm như sau (đây là nhận xét chủ quan của tôi):

Thứ tự của ngũ hành nạp âm:

KIM - HOẢ - MỘC - THUỶ - THỔ

viết tắt là: K - H - M - T - O

Bắt đầu từ giáp tý, ất sửu ta có quy luật sau :

K H M (T) O K H (M) T O K (H) M T O (K) H M T (O) (hết 30 năm)

Đến 30 năm tiếp theo: bắt đầu từ giáp ngọ, ất mùi

K H M (T) O K H (M) T O K (H) M T O (K) H M T (O) (hết 60 năm)

Những chữ trong ngoặc biểu hiện 1 hành bị thiếu trong sự tuần tự của: K H M T O

Từ thứ tự trên tôi nhận thấy quy luật: theo thứ tự K H M T O, cứ 3 hành xuất hiện sẽ có 1 hành tiếp theo bị mất. Ví dụ: K H M (T) O K H (M), ta thấy T và M bị mất.

Như vậy, quy luật này tuần hoàn, có chu kì là 30 năm thì lập lại 1 lần.

Một nhận xét nữa đó là: bắt đầu từ Kim (giáp tý) ta thấy: K H M (T) O

Khi hành T (thuỷ) bị tắt thì thật vô tình nó có tên gọi là "Hải Trung Kim". Các hành khác cũng có 1 vài sự liên quan khá thú vị đến hành bị tắt này (quy luật tuần hoàn là 30 năm).

.