PDA

View Full Version : Chuyên mục giải quẻ dịch của Trịnh văn Thông !


Trịnh Văn Thông
13-10-2009, 09:57 AM
A . LÝ THUYẾT :

Nguồn áp dụng : http://lyso.vn/diendan/viewtopic.php?f=6&t=1475
NAM MÔ ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !

Vô Thượng thậm thâm vi diệu Pháp !
Bách thiên vạn ức kiếp nan ngộ !
Ngã kim kiến Văn Đắc thụ trì !
Nguyện giải như lai chân thật nghĩa !

Dựa theo Chủ yếu Cuốn Mai Hoa Dịch của Vưu Sùng Hoa ( Trung Quốc ) ; Cuốn TÁM CHỮ HÀ LẠC VÀ QUỸ ĐẠO ĐỜI NGƯỜI CỦA NHÀ VĂN XUÂN CANG ( Cuốn này kiến giải rất sâu sắc ) . Chủ yếu đoán Việc cụ thể .

Nghi thức giản đơn để quẻ được linh :
1 . Cho ba đồng tiền xu càng cổ , càng thiêng vào giữa hai lòng bàn tay thật tĩnh rồi niệm :
Con nguyện nương nhờ Phật , nương nhờ Trời , nương nhờ Đất nương nhờ tất mọi phương , nương nhờ tất cả các thánh cùng Âm Linh tổ tiên nội - ngoại cho con được biết kết quả về viêc........
A di đà Phật !
2 . Cần phải thật tĩnh tâm , sau đó bỏ một đồng ra , cho hai đồng vào bát đĩa Sóc quẻ xin âm dương , một xấp một ngửa là có thể đoán tiếp . Xin ba lần không được thì để lâu lâu lại xin tiếp !
Nếu được rồi thì làm theo bước ba sau .
3 . Ghi ngày tháng cả can chi theo cả âm lịch - dương lịch cần chính xác . Theo tiết lệnh hàng năm thì LỊCH HAI THẾ KỈ CỦA PHÓ GIÁO SƯ - PHÓ TIẾN SỸ LÊ THÀNH LÂN LÀ CHÍNH XÁC , TỨ TRỤ lyso.vn này cần xem nhiều sách ghi rõ tiết lệnh , đến rõ cả phút giây để tính đại vận .
Ví dụ : 9 giờ 56 phút Ngày 1 - 6 -2009 DƯƠNG LỊCH tức ngày Đinh Sửu - Tháng Canh ngọ năm kỷ sửu gieo quẻ - công danh , danh dự như sau : Nhớ viết các hào từ dưới lên trên , nhớ rằng khi đoán phải lưu tâm những biến cố gì đặc biệt xảy ra , để xem ngoại ứng . Chú ý rằng mặt sấp là mặt không có chữ : ( Thời các hào cũng vận động từ dưới lên trên ) QUẺ CHỦ : BÁT THUẦN CÀN ; QUẺ BIẾN : HOẢ THIÊN ĐẠI HỮU

CÁCH AN CÁC HÀO :
0 đồng sấp là ÂM - động ....... biến thành ...DƯƠNG
1 đồng sấp là DƯƠNG................................DƯƠ NG
2 đồng sấp là ÂM .......................................ÂM
3 đồng sấp là DƯƠNG -động .....biến thành ...ÂM
.......................CÀN VI THIÊN Chính là ...............
BÁT THUẦN CÀN...Biến thành....HOẢ THIÊN ĐẠI HỮU
SAU ĐÓ GIEO : VIẾT TỪ DƯỚI LÊN RRÊN
Gieo lần 6 được một đồng xấp viết ....................................
DƯƠNG........................DƯƠNG
Gieo lần 5 được ba đồng xấp ( bằng không đồng ngửa = 3 xấp )viết..
DƯƠNG - Động ..........ÂM
Gieo lần 4 được một đồng xấp viết ...................................
DƯƠNG......................DƯƠNG
Gieo lần 3 được một đồng xấp viết ....................................
DƯƠNG.................... DƯƠNG
Gieo lần 2 được một đồng xấp viết....................................
DƯƠNG..................... DƯƠNG
Gieo lần 1 được một đồng xấp viết....................................
DƯƠNG................... DƯƠNG

CHÚ Ý : Ví dụ Đoán sức khoẻ phải ghi rõ đoán cho ai , vai vế so với người gieo quẻ như thế nào ?
Tuỳ việc , không có quẻ nào tốt cho mọi việc !

Lẻ Quyết định chẵn , nên số 0 là số chẵn , quẻ hay hào đều cũng vậy .
Hào có lẻ mật sấp - mặt dương là hào dương .
Đăc biệt : ba xấp là hào biến ( hay hào động ) thì bên này dương , biến sang bên kia là âm ,( Ví dụ : hào năm trên ).
Các hào không biến sang bên kia giữ nguyên .
không xấp = 3 ngửa thì âm biến sang bên kia thành dương .

Cách đọc quẻ nhìn từ dưới lên trên , tương ứng với từ trái sang phải sau đây :

1 . D - D - D Là quẻ CÀN đọc là THIÊN Thuộc Kim .
2 . D-D -A Là quẻ ĐOÀI đọc là TRẠCH Thuộc kim
3 . D-A-D Là quẻ LY đọc là HOẢ Thuộc hoả
4 . D-A-A Là quẻ CHẤN đọc là LÔI Thuôc mộc
5 . A-D-D Là quẻ TỐN đọc là PHONG Thuộc mộc
6 . A - D-A Là quẻ KHẢM đọc là THUỶ Thuộc thuỷ
7 . A - A - D Là quẻ CẤN đọc là SƠN Thuộc thổ
8 . A - A -A Là quẻ KHÔN đọc là ĐỊA Thuộc thổ

CÁCH ĐỌC MỘT QUẺ KÉP BÁT QUÁI !

1 . Quẻ trên và quẻ dưới giống nhau gọi là Qủe Bát Thuần có hai tên . Ví dụ : CÀN VI THIÊN hay Bát Thuần Càn ĐỀU Là một quẻ ( dấu hiệu của nó có chữ VI , hay chữ BÁT THUẦN )
2 . Qủe trên và quẻ dưới khác nhau , đọc như sau :
Tên quẻ thượng + Tên quẻ hạ + tra từ theo các tên quẻ khác nhau :
QUẺ THƯỢNG CÀN :

CÀN VI THIÊN , THIÊN TRẠCH LÝ , THIÊN HOẢ ĐỒNG NHÂN , THIÊN LÔI VÔ VỌNG , THIÊN PHONG CẤU , THIÊN THUỶ TỤNG , THIÊN SƠN ĐỘN , THIÊN ĐỊA BĨ .

QUẺ THƯỢNG ĐOÀI :

ĐOÀI VI TRẠCH , TRẠCH THIÊN QUẢI , TRẠCH HOẢ CÁCH ,TRẠCH LÔI TUỲ , TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ ; TRẠCH THUỶ KHỐN; TRẠCH SƠN HÀM , TRẠCH ĐỊA TUỴ .

QUẺ THƯỢNG LY :

LY VI HOẢ , HOẢ THIÊN ĐẠI HỮU ; HOẢ TRẠCH KHUÊ; HOẢ LÔI PHỆ HẠP , HOẢ PHONG ĐỈNH , HOẢ THUỶ VỊ TẾ ; HOẢ SƠN LỮ , HOẢ ĐỊA TẤN .

QUẺ THƯỢNG CHẤN :

CHẤN VI LÔI , LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG , LÔI TRẠCH QUY MUỘI , LÔI HOẢ PHONG ; LÔI PHONG HẰNG , LÔI THUỶ GIẢI , LÔI SƠN TIỂU QUÁ , LÔI ĐỊA DỰ .

QUẺ THƯỢNG TỐN :

TỐN VI PHONG , PHONG THIÊN TIỂU SÚC, PHONG TRẠCH TRUNG PHÙ , PHONG HOẢ GIA NHÂN , PHONG LÔI ÍCH , PHONG THUỶ HOÁN , PHONG SƠN TIỆM , PHONG ĐỊA QUÁN .

QUẺ THƯỢNG KHẢM :

KHẢM VI THUỶ , THUỶ THIÊN NHU , THUỶ TRẠCH TIẾT , THUỶ HOẢ KÝ TẾ , THUỶ LÔI TRUÂN , THUỶ PHONG TỈNH , THUỶ SƠN KIỂN , THUỶ ĐỊA TỶ .

QỦE THƯỢNG CẤN :

CẤN VI SƠN , SƠN THIÊN ĐẠI SÚC , SƠN TRẠCH TỔN , SƠN HOẢ BÍ , SƠN LÔI DI , , SƠN PHONG CỔ , SƠN THUỶ MÔNG , SƠN ĐỊA BÁC .

QUẺ THƯỢNG KHÔN :

KHÔN VI ĐỊA , ĐỊA THIÊN THÁI , ĐỊA TRẠCH LÂM , ĐỊA HOẢ MINH DI ,ĐỊA LÔI PHỤC , ĐỊA PHONG THĂNG , ĐỊA THUỶ SƯ , ĐỊA SƠN KHIÊM .

Tôi muốn nâng niu đôi trái phúc !
Tiếng tăm lừng lẫy bốn phương trời !

Cầu mong gặp chữ an vui
Cầu mong gặp chữ hồng tươi tươi hồng


Tư vấn riêng : Xem thông tin cá nhân .
Các bạn hỏi việc vừa gieo bát quái , vừa post cả tutrụ - tửvi lên càng tăng thêm cơ sở dự đoán .
Nghĩa của kinh dịch là :
1 . Kinh :Là lời nói ; chữ viết ; hiện vật ;kinh nghiệm được đúc kết và truyền lại qua nhiều thế hệ như một định lý đúng ; phản ánh quy luật chung nhất ; đúng nhất ;tổng hoà nhất được tổng quát hoá quy nạp của sự vận động về tự nhiên , xã hội ; con người , tư duy ; nên kinh viết rất nhiều về lịch sử của tự nhiên và xã hội hoặc về một nhân vật .
2 . Dịch :Nhìn tự nhiên ;xã hội ; con người; tư duy dưới quan điểm động ; biến đổi ; biến biến hoá hoá , tìm ra quy luật để dùng hiểu biết chinh phục các hiện tượng hoặc thuận theo hiện tượng ;trong tĩnh có động ; trong động có tĩnh, trong cứng có mềm ...... nhìn linh động ; đoán su thế mà có hành động phù hợp gọi là dịch .
Trong kinh dịch mấu chốt là 8 quẻ ; hai quẻ đặc biệt CÀN -thuần dương ; KHÔN-thuần âm người ta mượn hai quẻ này nói về kinh dịch :
Càn dĩ dị tri . Khôn dĩ giản năng.
Dị ; tắc dị tri .Giản ;tắc dị tòng.
Dị tri , tắc hữu thân.
Dị tòng ; tắc hữu công.
Hữu thân ;tắc khả cửu.
Hữu công , tắc khả đại .
(Càn biết nhờ dễ.Khôn giỏi dang nhờ giản dị
Dễ nên dễ biết.Giản dị thì dễ theo.
Dễ biết thì mới có bạn .Dễ theo thì mới nên việc .
Có bạn sẽ được lâu bền
Nên việc xẽ thành nghiệp lớn)
Thuở xưa ; hiền nhân soạn Dịch Kinh là thuận theo Thiên Lý. Lập nên đạo Trời gọi là Âm -Dương .Lập nên đạo Đất gọi là nhu và cương .Lập nên Đạo của Người gọi là nhân và nghĩa. Kiêm cả tam tài(Thiên-Địa-Nhân) mà nhân lên hai (do có Âm - Dương ); cho nên kinh dịch có 6 hào là thành quẻ; ÂM-nhu ;DƯƠNG -cương cứ thay đổi nhau mà dùng , vì thế 6 hào mà trọn vẹn đầy đủ .

Đoán quẻ theo số Xe Máy ; ô tô ; di động .....; vạn cách gieo quẻ ; chia đôi số hoặc hai phần theo ước lượng ; nếu dãy số là lẻ thì lấy chữ số quẻ thượng nhiều hơn một ; ví dụ ngày ất tỵ tháng ngọ đoán số 8989 như sau :
Qủe thượng hai số đầu : 8+9= 17 ; Qủe hạ =17 đó là quẻ Bát thuần Càn hào 4 động :
Phụ mẫu tuất thổ .....thế
Huynh đệ thân kim
Quan quỷ ngọ hoả ; động
Phụ mẫu thìn thổ ......ứng
Thê tài dần mộc
Tử tôn tý thuỷ

Các bạn thử giải quẻ này xem .Thường phải nhớ ngày hình thành ; hay hiện tượng đặc biệt để đoán nhật - nguyệt kiến !

Nước thánh tiên tẩy bụi trần
Thanh cao rồi lại mười phần thanh cao

.Nếu bạn đăng trực tiếp quẻ dịch , thì đăng quẻ đầu , quẻ biến , nếu đăng quẻ hỗ càng tốt ! Nói rõ hào mấy động . --~--

Trịnh Văn Thông
25-12-2009, 02:51 AM
Bạn có thể gieo quẻ rồi ghi theo cách sau , khấn và nghi thức theo http :tuvilobby.wordpress.com .cho ba đồng xu tập chung trong hai lòng bàn tay trước khi gieo quẻ :
Để kiệm nghiệm độ chính xác của quẻ dịch qua mạng , những bạn nhờ đoán cần có 3 đồng xu niệm trong lòng bàn tay tâm niệm khoảng 3 phút , lấy 2 đồng xin âm dương , sau lấy 3 đồng gieo quẻ có thể tung lên cho xấp ngửa ngẫu nhiên (gieo từng hào ), đồng càng cổ càng linh , trước khi gieo quẻ cần khai báo như sau :
1.Tuổi .

2.Giới tính .

3. Nghề nghiệp thực sự bạn đang làm .

4. Bạn nói rõ việc cần đoán , có thể tâm sự việc đó trước khi đăng quẻ .

. Bạn cần tập chung cao độ nghĩ về việc bạn muốn mưu cầu, cẩn thận thắp hương khấn như sau trước khi gieo quẻ : Con lạy Phật , lạy trời , lạy thánh , lạy đất ,lạy tất mọi phương cùng âm linh tổ tiên nội ngoại cho con biết thông tin sự việc (cụ thể )....... : sau đó lấy 2 đồng xu , xin âm dương một xấp - một ngửa là được , nếu xin 3 lần không được thì sau khoảng 1 tiếng xin âm dương tiếp hoặc để hôm khác , mặt xấp là dương (D) , mặt ngửa là âm (A) viết từ A sang D , viết từ hào 1 đến hào 6 từ dưới lên trên , theo tôi bạn cần phải trực tiếp gieo quẻ mới linh ứng được .

VÍ DỤ :9 GIỜ 5 PHÚT TỐI NGÀY 15-12-2009 DƯƠNG LỊCH , NGÀY GIÁP NGỌ THÁNG TÝ (LỆNH THÁNG )

Hào 6 . DDD

Hào 5 . DDD

Hào 4 . AAA

Hào 3 . ADD

Hào 2 . ADD

Hào 1. ADD (viết đầu tiên )

Người có chuyên môn , biết đây là quẻ phong địa quán hào 4 , hào 5, hào 6 động .(Không nên tự bịa quẻ ) . Khả năng linh ứng chính do cường độ tập chung của người gieo quẻ , không tập chung tâm thành thì quẻ không linh ứng .Muốn biết xem tên quẻ là gì thì xem tại đây :
viewtopic.php?f=37&t=1268 (http://lyso.vn/diendan/viewtopic.php?f=37&t=1268)

Trịnh Văn Thông
26-12-2009, 09:54 AM
Mặt xấp là mặt không có chữ .

Chính Ấn
26-12-2009, 01:05 PM
Gieo quẻ thì liên quan gì tới phật mà niệm phật hả huynh ?

huongktl
26-12-2009, 05:48 PM
Cho nó huyền bí í mà Ô hô Tiên sinh -wow--hihi-

Trịnh Văn Thông
26-12-2009, 10:53 PM
Từ "Phật " ta nói lên thành tiếng tăng thêm sức niệm và linh ứng báo về , vì P Thế tôn

Trịnh Văn Thông
26-12-2009, 11:16 PM
MÌNH XẼ ĐĂNG BÀI VỀ PHẬT TRONG MỤC " TÂM LINH " Các tôn giáo khác họ niệm Chúa , Thánh cũng được . Tín ngưỡng rất cần trong vấn đề tăng độ linh của dự đoán , trích dẫn trang lyso.vn :(không tín khó linh , khó đoán )
Theo thầy tôi dạy :
1. " Giỏi trọng thợ , trị thợ thì xẽ giàu " . Nói chung là trong tay phải có lính , nguyên nhân là do " tài phúc báo về " .
2." Kính thầy xẽ đè đầu thiên hạ " , dĩ nhiên chọn đúng thầy có cơ duyên với mình , có tâm - đức - tài ,nguyên do " âm phúc báo về " , tuy không đè đầu thiên hạ nhưng thiên hạ khó đè nổi đầu mình , không chọn sai thầy lại như bạn xem trong http://lyso.vn/diendan/viewtopic.php?f=61&t=1604.
3. Lạy phật thì uy chất phi phương ("tâm phúc toả hào quang ")

trancongtruong
24-01-2010, 09:38 AM
Lão Trịnh này vẫn chưa khỏi bệnh