PDA

View Full Version : Trình miễn phí xem số xe máy,họ tên,tình yêu,tử vi,v..v


Hiepsimathi_1410
16-09-2008, 11:16 PM
Click vào đây : Trình Đặt tên con theo phong thủy (http://phongthuy.vietaa.com/default.asp?action=tools&luachon=hoten)

Trình bói tình yêu (http://phongthuy.vietaa.com/default.asp?action=tools&luachon=tinhyeu)

Trình xem tử vi số mệnh tổng hợp (http://phongthuy.vietaa.com/default.asp?action=tools&luachon=tuvi)

Trình phong thuỷ xe cộ (http://phongthuy.vietaa.com/default.asp?action=tools&luachon=hoten)

Trình tra cứu màu sắc theo ngày sinh (http://phongthuy.vietaa.com/default.asp?action=tools&luachon=mausac)

Trình tra cứu sao chiếu mạng (http://phongthuy.vietaa.com/default.asp?action=tools&luachon=saochieumang)

Trình dự toán tiền vật liệu xây nhà (http://phongthuy.vietaa.com/default.asp?action=tools&luachon=garden)

Trình chọn số đẹp (http://phongthuy.vietaa.com/default.asp?action=tools&luachon=sodep)

Và còn nhiều trình khác .