PDA

View Full Version : Tính tuổi sinh con


thichmactien
22-04-2008, 11:30 AM
Việc tính sinh con trai hay gái phức tạp lắm. Phương pháp của tôi là kết hợp 3 phương pháp lưu truyền trong dân gian và quẻ Lạc Việt độn toán.
1) Một trong ba phương pháp đó là ra chợ mua cuốn lịch vạn sự năm 2005, trong đó có bảng tính thụ thai tháng nào thì sinh trai hay gái.
2) Cộng tuổi vợ chồng - tuổi ta - trừ 40 - sau đó trừ liên tiếp và lần lượt : 9 - 8 rồi lại 9 -8...cho đến khi số dư nhỏ hơn hoặc bằng 9 -8 thì thôi. Số lẻ chẵn thì con trai, lẻ là con gái : Nếu có bầu trong năm và sinh trong năm. Nếu có bầu năm này sinh năm khác thì có kết quả ngược lại.
3) Phương phaop1 này để hôm nào chú đưa lên sau.
Bởi vậy, chú hơi thắc mắc : Không hiểu hthanhtam tính kiểu gì mà cho là 10 năm không có cách nào sinh con trai?

Thiên Sứ
Cách tính sinh con trai hay gái kết hợp phương pháp mà tôi trình bày ở trên như sau:

TRƯỜNG HỢP I
A - Phương pháp cộng tuổi vợ chồng (Tuổi ta).
Thí dụ:
Lấy luôn tuổi vợ chồng của Hthanhtam để thực hiện
# Chồng tuổi Ất Mão, năm nay Ất Dậu = 31 tuổi.
# Vợ tuổi Kỷ Mùi, năm nay Ất Dậu - 27 tuổi.
- Cộng tuổi vợ chồng 31 + 27 = 58.
58 - 40 = 18.
18 - 9 = 9
9 - 8 = 1.
Như vậy số dư là 1 là số lẻ. Năm Bính Tuất 2006 vợ chồng đều cộng lên 2 tuổi sẽ có số dư 3 cũng là số lẻ. Do đó nếu có bầu và sinh con trọn năm sẽ là con gái và ngoài năm sẽ là con trai.
* Giả thiết rằng vợ chồng Hthanhtam muốn sinh con trai.
Vậy theo điều kiên của phương pháp A thì muốn sinh con trai phải có bầu trong năm Ất Dậu này và sinh vào năm Bính Tuất.

B - Phương pháp chọn tháng cấn bầu sinh trai hay gái.
Sau khi xác định theo phương pháp A thì vợ chồng cô Hthanhtam phải có bầu năm nay và sinh con năm tới, ta xét bảng thụ thai chọn tháng sinh con trai năm nay. Theo bảng hướng dẫn trong Lịch vạn sự 2005 thì các tháng cấn bầu sinh con trai - tính theo tuổi vợ 27 sẽ là các tháng sau đây:
Tháng 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12.
Như vậy, chỉ có thể có bầu trong các tháng trên, nhưng từ tháng 5 Âm lịch năm Ất Dậu trở về sau, mới có thể thoả mãn điều kiện của phương pháp A - có bầu năm nay, sinh con năm tới.
C - Phương pháp chọn tháng sinh để xác định giới tính của con.
Ứng dụng phương pháp C để chúng ta chọn tháng thụ thai theo điều kiện của phương pháp B (Chỉ có thể cấn bầu trong các tháng 5 - 7 - 8 - 9 - 11 -12 Ất Dậu) như sau:
Cách tính của phương pháp C là:
Nếu chúng ta gọi tháng sinh là “N” và tuổi mẹ là “a” thì sẽ có bài toán là:

(49 + N – a +19): 2 => Nếu 2n là sinh trai, còn nếu là 2n+1 là sinh con gái.
Giản lược công thức trên sẽ là:
(68 + N – a): 2 => Từ đó suy ra: Nếu tuổi mẹ lẻ (2n+1) thì tháng sinh phải lẻ. Ngược lại: Nếu tuổi mẹ chẵn thì tháng sinh phải chẵn.

Theo phương pháp này thì tháng sinh phải chẵn sẽ là con trai và lẻ sẽ là con gái.
Trong ví dụ trên thì tuổi mẹ là 27 lẻ vậy phải chọn tháng sinh là tháng lẻ. Tức là phải thoả mãn các tháng sinh trong năm Bính Tuất là 1 - 3 - 5 - 7.
Do đó để thoả mãn phương pháp B thì chọn tháng có bầu là tháng 9 Ất Dậu thì sẽ sinh con vào tháng 5 Bính Tuất (9 tháng). Hoặc tháng 11 Ất Dậu thì sẽ sinh con tháng 7 Bính Tuất.
Hiện tháng 9 đã qua, nên còn một khả năng nữa là có bầu tháng 11.
Hôm nay là 29 tháng 10/ Ất Dậu.
Như vậy, chúng ta đã kết hợp cả ba phương pháp để chọn sinh con trai.
Lưu ý: Tháng sinh thực tế chỉ khoảng 9 tháng

*Giả thiết rằng vợ chông Hthanhtam muốn sinh con gái.
B - Phương pháp chọn tháng cấn bầu sinh trai hay gái.
Theo phương pháp A đã tính ở trên thì vợ chồng Hthanhtam phải có bầu trong năm Bính Tuất và sinh con trong năm Bính Tuất để thoả mãn phương pháp A (Lẻ sinh trong năm là con gái).
Theo bảng hướng dẫn trong Lịch Vạn sự 2005 thì các tháng cấn bầu sinh con gái của tuổi 28 (Năm Bính Tuất - Nữ sinh Kỷ Mùi là 28 tuổi) là:
tháng 2 - 4 - 5 - 6 - 11 - 12.
Như vậy, để thoả mãn điều kiện của phương pháp A, vợ chống Hthanhtam chỉ có thể chọn có bầu trong tháng 2 và cùng lắm là 4 (Để có thể cấn bầu và sinh trong năm). Như vậy ta đã tìm được điều kiện của phương pháp B là chỉ có thể có bầu trong tháng 2 và 4. Trên cơ sở này ta áp dụng phương pháp C.
C - Phương pháp chọn tháng sinh để xác định giới tính của con.
Phương pháp này có công thức là:

(49 + N – a +19): 2 => Nếu 2n là sinh trai, còn nếu là 2n+1 là sinh con gái.
Giản lược công thức trên sẽ là:
(68 + N – a): 2 => Từ đó suy ra: Nếu tuổi mẹ lẻ (2n+1) thì tháng sinh phải lẻ. Ngược lại: Nếu tuổi mẹ chẵn thì tháng sinh phải chẵn.
Như vậy, nếu muốn sinh con gái trong trường hợp tuổi mẹ chẵn thì phải chọn một tháng sinh lẻ. Để thoả mãn điều kiện C và nhu cầu sinh con gái thì phải chọn cấn bầu giữa hoặc cuối tháng 2 và sẽ sinh con vào tháng 11 Âm lịch (Tháng lẻ).

Như vậy qua cách tính trên cho hai trường hợp sinh trai hoặc gái khi theo phương pháp A tuổi vợ chồng cho kết quả lẻ.


TRƯỜNG HỢP II
Bây giờ chúng ta khảo sát theo điều kiện của phương pháp A khi theo phương pháp này tuổi vợ chồng ra một kết quả chẵn.
Thí dụ:
Chồng Bính Thìn, vợ Đinh Tỵ 29
Năm Ất Dậu chồng 30, vợ 29.

A - Phương pháp cộng tuổi vợ chồng (Tuổi ta).
Cộng tuổi vợ chồng 30 + 29 = 59.
59 - 40 = 19.
19 - 9 = 10
10 - 8 = 2.
Như vậy số dư là 2 là số chẵn. Năm Bính Tuất 2006 vợ chồng đều cộng lên 2 tuổi sẽ có số dư 4 cũng là số lẻ. Do đó nếu có bầu và sinh con trọn năm sẽ là con trai và ngoài năm sẽ là con gái.

* Giả thiết vợ chồng muốn sinh con gái.
Theo điều kiện của phương pháp A thì phải có bầu trong Năm Ất Dậu và sinh con trong năm Bính Tuất. Bây giờ chúng ta xét phương pháp B để tìm tháng cấn bầu thoả mãn điều kiện này.
B - Phương pháp chọn tháng cấn bầu sinh trai hay gái.
Theo phương pháp A đã tính ở trên thì vợ chồng này phải có bầu trong năm Ất Dậu và sinh con trong năm Bính Tuất để thoả mãn phương pháp A (Chẵn sinh ngoài năm là con gái).
Theo bảng hướng dẫn trong Lịch Vạn sự 2005 thì các tháng cấn bầu sinh con gái của tuổi 29 (Năm Ất Dậu - Nữ sinh Đinh Tỵ là 29 tuổi) là:
tháng 1 - 3 - 10 - 11 - 12.
Như vậy, để thoả mãn điều kiện của phương pháp A, vợ chồng này chỉ có thể chọn có bầu trong tháng 10 - 11 - 12 (Để có thể cấn bầu trong năm và sinh ngoài năm) Như vậy ta đã tìm được điều kiện của phương pháp B là chỉ có thể có bầu trong tháng 10 - 11 - 12 để thoả mãn điều kiện của phương pháp A. Bây giờ chúng ta tính toán theo phương pháp C thoả mãn điều kiện phương pháp B.

C - Phương pháp chọn tháng sinh để xác định giới tính của con.
Phương pháp này có công thức là:

(49 + N – a +19): 2 => Nếu 2n là sinh trai, còn nếu là 2n+1 là sinh con gái.
Giản lược công thức trên sẽ là:
(68 + N – a): 2 => Từ đó suy ra: Nếu tuổi mẹ lẻ (2n+1) thì tháng sinh phải lẻ. Ngược lại: Nếu tuổi mẹ chẵn thì tháng sinh phải chẵn.

Như vậy, nếu muốn sinh con gái trong trường hợp tuổi mẹ chẵn (Vì sinh qua năm Bính Tuất, tuổi người mẹ trong ví dụ trên là 30) thì phải chọn một tháng sinh lẻ. Để thoả mãn điều kiện B và nhu cầu sinh con gái thì phải chọn cấn bầu cuối tháng 10 Âm lịch thì sẽ có khả năng sinh con vào tháng 7.

* Giả thiết vợ chồng muốn sinh con trai.
Theo điều kiện của phương pháp A thì phải có bầu trong năm Bính Tuất và sinh con trong năm Bính Tuất. Bây giờ chúng ta xét phương pháp B để tìm tháng cấn bầu thoả mãn điều kiện này.
B - Phương pháp chọn tháng cấn bầu sinh trai hay gái.
Theo phương pháp A đã tính ở trên thì vợ chồng này phải có bầu trong năm Bính Tuất và sinh con trong năm Bính Tuất để thoả mãn phương pháp A (Chẵn sinh trong năm là con trai).
Theo bảng hướng dẫn trong Lịch Vạn sự 2005 thì các tháng cấn bầu sinh con trai của tuổi 30 (Năm Bính Tuất - Nữ sinh Đinh Tỵ là 30 tuổi) là:
tháng 1 - 3 - 10 - 11 - 12.
Như vậy, để thoả mãn điều kiện của phương pháp A, vợ chồng này chỉ có thể chọn có bầu trong tháng 1 - 3 (Để có thể cấn bầu trong năm và sinh trong năm) Như vậy ta đã tìm được điều kiện của phương pháp B là chỉ có thể có bầu trong tháng 1 - 3 để thoả mãn điều kiện của phương pháp A. Bây giờ chúng ta tính toán theo phương pháp C thoả mãn điều kiện phương pháp B.

C - Phương pháp chọn tháng sinh để xác định giới tính của con.
Phương pháp này có công thức là:

(49 + N – a +19): 2 => Nếu 2n là sinh trai, còn nếu là 2n+1 là sinh con gái.
Giản lược công thức trên sẽ là:
(68 + N – a): 2 => Từ đó suy ra: Nếu tuổi mẹ lẻ (2n+1) thì tháng sinh phải lẻ. Ngược lại: Nếu tuổi mẹ chẵn thì tháng sinh phải chẵn.

Như vậy, nếu muốn sinh con trai trong trường hợp tuổi mẹ chẵn (Vì sinh qua năm Bính Tuất, tuổi người mẹ trong ví dụ trên là 30) thì phải chọn một tháng sinh lẻ. Để thoả mãn điều kiện B và nhu cầu sinh con trai thì phải chọn cấn bầu đầu tháng 1 Âm lịch thì sẽ có khả năng sinh con vào tháng 9. hoặc đầu tháng 3 Âm lịch sẽ có khả năng sinh con tháng 11.

Trên đây tôi trình bày 4 trường hợp sinh trai gái cho hai loại cặp tuổi vợ chồng.
Nhưng dân gian ta có câu:
"Người tính không bằng trời tính"
Bởi vậy, cũng xin lưu ý là moị chuyện theo tự nhiên là tốt nhất. Tuy kết quả trên khá chính xác. Nhưng còn số phận người đó có thể sinh trai hay gái hay không lại là chuyện khác. Muốn thay đổi số phận, điều đầu tiên phải tạo phúc đức đã.
Chúc vợ chồng Hthanhtam sinh con như ý.
Cầu xin ơn trên phù hộ cho cô và gia đình.

Thiên Sứ
Trích từ nguồn http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=2250&page=2

ranrao77
07-07-2008, 04:58 PM
Thưa chú Thiên sứ,
Ranrao77 con đầu năm đã nhờ chú luận giùm tuổi vợ chồng để tìm tuổi sinh con út (Hiện chồng Ất Mão '75, Vợ Đinh Tỵ '77, con trai đầu Tân Tỵ '01) và chú khuyên con nên sinh em bé tuổi Nhâm Thìn 2011.
Nhân tiện các chú đang bàn chuyện sinh con trai con gái, con xin hỏi chú vậy gia đình con nên sinh em bé út Nhâm Thìn là trai hay gái? Theo con tự luận thì con trai Nhâm Thìn thuận hơn con gái vì Nhâm là Dương đúng không chú?
Con mong hồi âm của chú.
Ranrao77

Phong Linh
07-07-2008, 06:53 PM
Thưa chú Thiên sứ,
Ranrao77 con đầu năm đã nhờ chú luận giùm tuổi vợ chồng để tìm tuổi sinh con út (Hiện chồng Ất Mão '75, Vợ Đinh Tỵ '77, con trai đầu Tân Tỵ '01) và chú khuyên con nên sinh em bé tuổi Nhâm Thìn 2011.
Nhân tiện các chú đang bàn chuyện sinh con trai con gái, con xin hỏi chú vậy gia đình con nên sinh em bé út Nhâm Thìn là trai hay gái? Theo con tự luận thì con trai Nhâm Thìn thuận hơn con gái vì Nhâm là Dương đúng không chú?
Con mong hồi âm của chú.
Ranrao77
Sai toét -cr- Nếu thế thì năm dương không sinh con gái được à?
Trường hợp này trai tốt hơn gái, nhưng chả phải vì năm Nhâm dương --ss--

ranrao77
08-07-2008, 11:58 AM
Mr/Ms Phong Linh oi,
Nhâm Thìn là trai tốt hơn gái, không phải vì Nhâm Dương là vì cái gì ạ?
E đọc các bài viết trên diễn đàn và tự rút ra thế, nếu không đúng xin cao nhân chỉ giáo? E cảm ơn ạ.
Nhân tiện bác có thể giúp em luận tuổi gia đình em không ạ?
Ranrao77

thichmactien
07-08-2008, 03:59 PM
Tham khảo cách tính tháng để sinh con trai hay con gái:

http://www.thaythuoccuaban.com/sinhcontheoymuon/sinhconnhuy.php

ranrao77
30-09-2008, 03:30 PM
Tham khảo cách tính tháng để sinh con trai hay con gái:

http://www.thaythuoccuaban.com/sinhcontheoymuon/sinhconnhuy.php
Ms. Thích Martel ạ, e cảm ơn chị đã cho em đường dẫn trên. Thực ra em không định tính toán gì đâu, nhiều người bảo cái tướng e chỉ sinh được con trai, không biết đẻ con gái--kloc--, nên e xác định đứa thứ 2 cũng con trai luôn. Em chỉ đang tập tành luận tuổi gia đình mình thôi. Nhưng mà mãi mà "không thủng", tra cứu hoa hết cả mắt mà vẫn không ra KL cuối cùng (chắc tại em dốt quá). Em biết chị là học trò cưng của chú Thiên Sứ. Em đính kèm file em đang luận tuổi gia đình em (chú Thiên Sứ đã cho em tuổi sinh đứa út là Nhâm Thìn 2012), chị làm ơn làm phúc giúp em luận nốt. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ và xin hậu tạ nữa ạ!!!.--~-- (Em kèm theo thông tin này, phòng khi không post được file attached: Chồng Ất Mão, Vợ Đinh Tỵ, con trai lớn Tân Tỵ, con út Nhâm Thìn).
Em rất mong tin chị.

thichmactien
02-10-2008, 10:53 AM
Ms. Thích Martel ạ, e cảm ơn chị đã cho em đường dẫn trên. Thực ra em không định tính toán gì đâu, nhiều người bảo cái tướng e chỉ sinh được con trai, không biết đẻ con gái--kloc--, nên e xác định đứa thứ 2 cũng con trai luôn. Em chỉ đang tập tành luận tuổi gia đình mình thôi. Nhưng mà mãi mà "không thủng", tra cứu hoa hết cả mắt mà vẫn không ra KL cuối cùng (chắc tại em dốt quá). Em biết chị là học trò cưng của chú Thiên Sứ. Em đính kèm file em đang luận tuổi gia đình em (chú Thiên Sứ đã cho em tuổi sinh đứa út là Nhâm Thìn 2012), chị làm ơn làm phúc giúp em luận nốt. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ và xin hậu tạ nữa ạ!!!.--~-- (Em kèm theo thông tin này, phòng khi không post được file attached: Chồng Ất Mão, Vợ Đinh Tỵ, con trai lớn Tân Tỵ, con út Nhâm Thìn).
Em rất mong tin chị.
Tôi nghĩ nếu bạn thực sự muốn học thì việc luận giải áp dụng cho một mình gia đình bạn cũng chẳng giúp bạn vỡ vạc kiến thức ra được bao nhiêu. Tốt nhất bạn nên tự nghiên cứu lại các mục sau.

Nguyên tắc luận giải chung đã được hahung tóm tắt lại
http://www.vietlyso.com/forums/search.php?searchid=365577

Đọc kỹ lại phần bài giảng cơ bản
http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=6539

Sau đó hãy xem kỹ 2 topic: thực hành và hành lang:
http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=6538&page=3
http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=6482

Phải ghi nhớ, rải rác trong các ví dụ luận giải ở 2 topic trên chú Thiên Sứ có đưa ra nhiều nguyên tắc quan trọng. Bạn hãy ghi chú lại. Hệ thống lại tất cả những thông tin đó và xem cách thức chứ Thiên Sứ luận giải các ví dụ, tự khắc bạn sẽ nhận thấy nguyên tắc, quy luật của nó. Ngoài ra cũng nên lưu ý tới quy tắc can chi ngũ hành tương hợp ra sao. Đó là cách mà tôi đã tự học. Dục tốc bất đạt. Chúc bạn sớm thành công.

thichmactien
02-10-2008, 11:05 AM
Mr/Ms Phong Linh oi,
Nhâm Thìn là trai tốt hơn gái, không phải vì Nhâm Dương là vì cái gì ạ?
E đọc các bài viết trên diễn đàn và tự rút ra thế, nếu không đúng xin cao nhân chỉ giáo? E cảm ơn ạ.
Nhân tiện bác có thể giúp em luận tuổi gia đình em không ạ?
Ranrao77
Tại sao con trai nhâm thìn lại tốt hơn gái nhâm thìn trong trường hợp này, theo tôi hiểu, do cha Mão con Thìn xung nhau nên theo nguyên tắc chung dương (cha) với dương (con trai) mức xung khắc sẽ giảm bớt. Nên con trai sẽ tốt hơn con gái.

ranrao77
03-10-2008, 05:36 PM
Tôi nghĩ nếu bạn thực sự muốn học thì việc luận giải áp dụng cho một mình gia đình bạn cũng chẳng giúp bạn vỡ vạc kiến thức ra được bao nhiêu. Tốt nhất bạn nên tự nghiên cứu lại các mục sau.
Nguyên tắc luận giải chung đã được hahung tóm tắt lại
http://www.vietlyso.com/forums/search.php?searchid=365577

Đọc kỹ lại phần bài giảng cơ bản
http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=6539

Sau đó hãy xem kỹ 2 topic: thực hành và hành lang:
http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=6538&page=3
http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=6482

Phải ghi nhớ, rải rác trong các ví dụ luận giải ở 2 topic trên chú Thiên Sứ có đưa ra nhiều nguyên tắc quan trọng. Bạn hãy ghi chú lại. Hệ thống lại tất cả những thông tin đó và xem cách thức chứ Thiên Sứ luận giải các ví dụ, tự khắc bạn sẽ nhận thấy nguyên tắc, quy luật của nó. Ngoài ra cũng nên lưu ý tới quy tắc can chi ngũ hành tương hợp ra sao. Đó là cách mà tôi đã tự học. Dục tốc bất đạt. Chúc bạn sớm thành công.
Em cảm ơn chị đã chỉ bảo. Thực ra em đọc rất kỹ Hành lang luận tuổi của diễn đàn, em cứ đọc đi đọc lại, rất say mê đấy (thế em mới biết bác là học trò cưng của thầy Thiên Sứ chứ), ghi chép đàng hoàng, đến mức quên cả chồng con đấy; cơ mà em vẫn không tổng hợp được.
Em nghe bác, cứ làm đi làm lại thôi vậy, vỡ ra cái gì tốt cái đấy. Bác không giúp em, em đành chịu.
Em đã attach phần tập luận của em theo message trước để bác xem giùm rồi mà chẳng thấy nó đâu (chẳng là vì e ko dám post thẳng lên đây). Hay bác cho em xin cái email, có gì bác chỉ bảo cho em với?!-wow- Em xin đa tạ.
Ranrao77

thichmactien
03-10-2008, 06:06 PM
Em cảm ơn chị đã chỉ bảo. Thực ra em đọc rất kỹ Hành lang luận tuổi của diễn đàn, em cứ đọc đi đọc lại, rất say mê đấy (thế em mới biết bác là học trò cưng của thầy Thiên Sứ chứ), ghi chép đàng hoàng, đến mức quên cả chồng con đấy; cơ mà em vẫn không tổng hợp được.
Em nghe bác, cứ làm đi làm lại thôi vậy, vỡ ra cái gì tốt cái đấy. Bác không giúp em, em đành chịu.
Em đã attach phần tập luận của em theo message trước để bác xem giùm rồi mà chẳng thấy nó đâu (chẳng là vì e ko dám post thẳng lên đây). Hay bác cho em xin cái email, có gì bác chỉ bảo cho em với?!-wow- Em xin đa tạ.
Ranrao77
Bạn nói câu này làm tôi thấy hơi phật lòng. Nếu tôi không giúp bạn thì tôi đã không trả lời post của bạn và không mất công hướng dẫn bạn cách tiếp cận các thông tin trên diễn đàn.

Tôi nghiệm thấy những người mới học phương pháp này cứ muốn phải suy luận được như chú Thiên sứ, đưa ra được định lượng cụ thể, luận được gia cảnh và khả năng tương lai của một gia đình. Đây là điều rất rất khó.

Hahung đã thống kê nguyên tắc luận can chi mệnh giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái giúp mọi người, đó là đã cắt ngắn rất nhiều thời gian để thống kê, tổng hợp. Bạn cứ theo bảng đó mà áp dụng cho từng trường hợp. Trước mắt chỉ cần nói được sự hợp khắc là đã ok rồi, đừng mong đưa ra được định lượng hoặc luận đoán tương lai. Bạn có thể gửi PM cho tôi nếu không muốn post lên diễn đàn. --lx--

ranrao77
04-10-2008, 02:46 PM
Bạn nói câu này làm tôi thấy hơi phật lòng. Nếu tôi không giúp bạn thì tôi đã không trả lời post của bạn và không mất công hướng dẫn bạn cách tiếp cận các thông tin trên diễn đàn.

Tôi nghiệm thấy những người mới học phương pháp này cứ muốn phải suy luận được như chú Thiên sứ, đưa ra được định lượng cụ thể, luận được gia cảnh và khả năng tương lai của một gia đình. Đây là điều rất rất khó.

Hahung đã thống kê nguyên tắc luận can chi mệnh giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái giúp mọi người, đó là đã cắt ngắn rất nhiều thời gian để thống kê, tổng hợp. Bạn cứ theo bảng đó mà áp dụng cho từng trường hợp. Trước mắt chỉ cần nói được sự hợp khắc là đã ok rồi, đừng mong đưa ra được định lượng hoặc luận đoán tương lai. Bạn có thể gửi PM cho tôi nếu không muốn post lên diễn đàn. --lx--
Ms thichmactien oi, bác phật lòng với em làm gì cho mệt, em có ý định làm bác khó chịu đâu. Để em PM phần tập chỉ ra quan hệ hợp/khắc của nhà em, rồi bác sửa hộ em nhé. Việc này vô cùng quan trọng (tất nhiên với gia đình nào cũng quan trọng) đặc biệt là với nhà em. Thế bác chỉ cho em cách PM với, e chỉ hay đọc thông tin, không thạo cách đưa/gửi thông tin (hic!). Bác thông cảm, đừng khó chịu với em, tội!
Chúc bác cuối tuần zui zẻ.
Ranrao77

thichmactien
06-10-2008, 10:59 AM
Kỹ thuật diễn đàn đã có hướng dẫn cách sử dụng http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=4961

thichmactien
25-03-2009, 05:28 PM
Biểu đồ dưới đây được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ có tuổi thọ gần 700 năm tại ngoại vi Bắc kinh. Bản gốc của biểu đồ này hiện được giữ tại Học viên kỹ thuật Bắc kinh. Bằng cách xem kết hợp theo cột ngang và cột dọc căn cứ vào tuổi của người mẹ và tháng thụ thai, giới tính của thai nhi có thể được xác định. Độ chính xác có thể đạt tới 93%.

Theo biểu đồ này, người phụ nữ có khả năng thụ thai con trai cao nhất vào tháng 7 khi ở tuổi 18, 20, 30 và 42. Khả năng thụ thai con gái cao nhất vào tháng 4 khi ở tuổi 21, 22, 29.

http://www.vietlyso.com/forums/uploaded/1189_1237973239.jpg
Nguồn: website Shelly Wu

Có ai dám thử không? -hihi---zota----zota--

thichmactien
11-06-2009, 12:29 PM
Thất thất tứ thập cữu
Vấn nương hà nguyệt hữu
Trừ khử mẫu sanh niên
Tái gia nhứt thập cữu
Nam đơn, Nữ song số
Nhược thị Nam hệ Nữ
Đản phùng ngũ, bát nhựt
Phùng thử khủng bất xương.

CÁCH TÍNH:

1. Lấy hằng số: 49
2. Cộng với tháng người mẹ thọ thai
3. Rồi trừ với tuổi của người mẹ năm thọ thai
4. Đem con số trừ còn lại đó cộng với hằng số: 19
5. Hể ra số lẻ là con Trai, số chẵn là con Gái.

THÍ DỤ 1: Mẹ 24 tuổi, thọ thai vào tháng 2. Tính coi sanh trai hay gái.

Hằng số: 49
Tháng thọ thai: cộng(+) 2
được: 51
Tuổi mẹ năm thọ thai: trừ (-) 24
còn 27
Hằng số: cộng (+) 19
được: 46 ---> 6
Con số 46, số 6 là số chẵn, vậy sanh con gái.

THÍ DỤ 2: Mẹ 41 tuổi, thọ thai vào tháng 12. Tính coi sanh trai hay gái.

Hằng số: 49
Tháng thọ thai:cộng(+) 12
được: 61
Tuổi mẹ năm thọ thai: trừ (-) 41
còn 20
Hằng số: cộng (+) 19
được: 39 ---> 9
Con số 39, số 9 là số lẻ, vậy sanh con trai.

Tác giả Thầy Thích Hoàn Thông

cheer
11-06-2009, 07:54 PM
Chị thichmactien cho em hỏi cách tính này đúng cho cả hai tháng 5 của năm nay chứ ạ?

thichmactien
12-06-2009, 10:07 AM
Cái này mình cũng không rõ, không thấy tác giả nói đến tháng nhuần. Nhưng theo mình nghĩ nên dựa vào tiết khí. Tốt nhất là cứ tránh mấy tháng nhuần cho nó lành -^_^-

khenh1983
28-08-2009, 05:36 PM
http://www.thaythuoccuaban.com/sinhcontheoymuon/sinhconnhuy.php
Mình mới tìm ra trang web này để tính giới tính của con trai hay gái, căn cứ vào tháng cấn thai...tuy nhieê mình ko hiểu lắm, tháng cấn thai âm lịch trong năm và âm lịch ngoài năm là sao:(..có ai giải thích hộ mình được ko, mình cảm ơn

Linhmoon
04-10-2011, 04:30 AM
em lôi topic này lên nhé.

khanluado
10-10-2011, 11:45 PM
Kính các bác thẩm định lại bởi vì em thấy phương pháp
1./"bốn chín từ xưa đã định rồi"
và phương pháp 2./ "Thất thất tứ thập cữu
Vấn nương hà nguyệt hữu"
Về tổng thể là giống nhau, chỉ khác nhau ở bước thứ 2 thôi ạ
một đằng là lấy tháng sinh còn một đằng lại lấy tháng thụ thai

Linhmoon
18-10-2011, 12:35 AM
Hic, bác ranrao77 ơi, em tính theo cả 3 phương pháp của bác, dự tính sinh vào tháng 5 năm sau. Nhưng mà năm sau nhuận 2 tháng 4, vậy là cái tháng em sinh có được coi là tháng 5 không ạ? Và liệu như vậy phương pháp này đúng không ạ?
Chồng em sinh ngày 22 tháng 1 năm 1985 dương lịch (2 tháng 1 năm Ất Sửu)
Em sinh ngày 8 tháng 2 năm 1986 dương (âm lịch là 30 tháng 12 năm Ất Sửu),
cấn bầu tháng 8 âm lịch năm nay.
Bác tính hộ em xem cháu là cháu trai hay gái theo phương pháp của bác với. :(( đúng là người tính không bằng trời tính :(( ai biết đâu năm sau có 2 tháng 4 cơ chứ. :((